Presentasjon av styret

Det nye styret i Hordaland legeforening for perioden 2017-2019 er godt i gang med styreperioden. 

Presentasjon av styret
Til stede: Gunnar Ramstad, Anne Laue, Anne Kristine Jordal, Karin Stang Volden, Tord Moltumyr, Øivind Wesnes, Solveig Aalstad Jonasson, Arleen Aune, Kristin Sæle, Cathrine Rath Pedersen og Jarle Rørvik, vara for Eva Gerdts.

Noen ansikter er nye, andre har lang fartstid. Vi vil gjerne introdusere oss!
Se vedlegg til høyre.