Tidsskriftet

Telefon: 23 10 90 50
E-post: tidsskriftet@legeforeningen.no
Innsending av manus: mc.manuscriptcentral.com/tidsskriftet
Eyr - Møterom for tidsskriftet
Tlf. 23 10 90 43
               
Brean, Are - Sjefredaktør

E-post: are.brean@legeforeningen.no
Telefon 464 53 623

Redaksjonen

Holtermann, Merete Kile - Redaksjonssjef

E-post: Merete.Holtermann@legeforeningen.no
Telefon 915 31 922
   
Jacobsen, Lisa Dahlbak - Journalist / frontsjef
Ansvar for vedlikehold og videreutvikling av Tidsskriftet på nett, frontredigering og sosiale medier.

E-post: Lisa.Dahlbak.Jacobsen@legeforeningen.no
Telefon 482 13 684
   
Ryvarden, Einar - Digitalsjef

E-post: Einar.Ryvarden@legeforeningen.no
Telefon 982 16 665
   
Slusarczyk, Paulina - Teknisk redaktør
(Engasjement til 01.06.2019)

E-post: Paulina.Slusarczyk@tidsskriftet.no

Telefon 417 01 104

   
Seljebotn, Berit - Produksjonssjef
Tidsskriftproduksjon, trykkerikontakt, distribusjon, temahefter.

E-post: berit.seljebotn@legeforeningen.no
Telefon 970 91 460
   
Toth, Renate PrytzProduksjonsassistent i 50% (Vikar
   
Grønneberg, Lotte - Visuelt ansvarlig (60 %)
Visuell profil, illustrasjoner og foto.

E-post: lotte.gronneberg@legeforeningen.no
Telefon 932 85 440
   
Been, Marit Fjellhaug - Manuskriptredaktør
Manuskriptbearbeiding og forfatterkorrektur.

E-post: marit.fjellhaug@legeforeningen.no
Telefon 417 01 150
   

Rognes, Stig - Manuskriptredaktør
Manuskriptbearbeiding og forfatterkorrektur. 

E-post: stig.rognes@tidsskriftet.no 
Telefon 417 01 101

   
Didriksen, Julie - Produksjonskoordinator
Adresselister, nettkorrektur, oversettelser.

E-post: Julie.Didriksen@legeforeningen.no
Telefon 417 01 103
   
Dahl, Anne-Britt - Redaksjonskonsulent
Manusmottak, minneord, forfatterveiledning og henvendelser.

E-post: anne.britt.dahl@legeforeningen.no
Telefon 417 01 102
   
Kvarme, Jorunn B. - Redaksjonskonsulent
Henvendelser, drift av kontoret/redaksjonen, utbetaling honorarer, møter og arrangementer, gjesteskribenter.

E-post: jorunn.kvarme@legeforeningen.no
Telefon 417 01 107
   
Seberg, Gunn Marit - Redaksjonskonsulent
Manusbehandlingssystemer, intern og ekstern brukerveiledning, henvendelser, bokanmeldelser, «nytt om navn».

E-post: gunn.marit.seberg@legeforeningen.no
Telefon 417 01 109
   

 

Markedsseksjonen

Knutsen, Ellen Bye - Markedssjef
Ansvar for markedsføring, events, annonsesalg i Tidsskriftet. Ansvar for markedsføring av medlemsfordeler og forhandlinger med avtalepartnere.

E-post: ellen.bye.knutsen@legeforeningen.no
Telefon 922 89 847
   
Jacobsen, Elisabeth - Markedsrådgiver
Prosjektleder for videreutvikling Legejobber.no. Kommersielt og redaksjonelt ansvarlig for Legejobber.no. Publisering på Tidsskriftet.no, sosiale medier og nyhetsbrev.

E-post: elisabeth.jacobsen@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 06
Mobil    951 88 005
   
  Anderssen, Njål - Markedskoordinator
Ansvar for alle stillingsannonser, kursannonser, stipender-legater og fond og spesialistannonser – til Legejobber.no, Tidsskriftet. Ansvar for produktannonser i papirutgaven av tidsskriftet.

E-post: njal.anderssen@legeforeningen.no
Telefon 951 76 684
   
  Bjørnstad, Tina - Markedskoordinator
(Vikar til 31.08.2020)

E-post: tina.bjornstad@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 112
   

Medisinske redaktører


Heltidsansatte medisinske redaktører

Ørstavik, Ragnhild - Assisterende sjefredaktør/Medisinsk redaktør

E-post: Ragnhild.Orstavik@legeforeningen.no 
Telefon 992 72 444

 

Lunde, Siri Lunde -  Vitenskapelig redaktør

E-post: siri.lunde.stromme@tidsskriftet.no
Telefon 411 26 977

   
Rostadmo, Martine - Medisinsk redaktør
(foreldrepermisjon)
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler. Produksjon av nyhetssaker om forskning

E-post: martine.rostadmo@legeforeningen.no
Telefon  41 70 11 08
Mobil     934 67 671
   
Sivertsen, Øyvind Stople - Medisinsk redaktør
(Vikar)

E-post: Oyvind.Stople.Sivertsen@tidsskriftet.no
Telefon 922 81 573 
   
Slagstad, Ketil - Medisinsk redaktør
Redigering av løpende debatt/kommentarstoff i Tidsskriftet, innholdsproduksjon.

E-post: Ketil.Slagstad@legeforeningen.no
Telefon 909 67 373
   

Tveito, Kari - Medisinsk redaktør

E-post: Kari.Tveito@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 111

   
  Aandstad, Elena V. - Medisinsk redaktør
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler. Produksjon av nyhetssaker om forskning.

E-post: elena.aandstad@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 00
Mobil    917 18 942
   

Deltidsansatte medisinske redaktører

Frich, Lars - Medisinsk redaktør

E-post: larsfrich@hotmail.com
   
Gjersvik, Petter - Medisinsk redaktør

E-post: petter.gjersvik@legeforeningen.no
   
Groote, Inge Rasmus - Medisinsk redaktør

E-post: ingemus@hotmail.com
   

Haga, Jon Magnus - Medisinsk redaktør (50 %)

E-post: jon.magnus.haga@tidsskriftet.no
Telefon 41 70 11 05

   
Hem, Erlend - Medisinsk redaktør

E-post: erlend.hem@medisin.uio.no
   
Høye, Sigurd - Medisinsk redaktør

E-post: sigurd.hoye@legeforeningen.no
   
Jacobsen, Geir - Medisinsk redaktør

E-post: geir.jacobsen@ntnu.no
   
Kalager Mette - Medisinsk redaktør (20 %)

E-post: mette.kalager@kreftregisteret.no
Rosness, Tor - Medisinsk redaktør

E-post: rosness@gmail.com
   

Vangsnes, Liv-Ellen - Medisinsk redaktør
 
E-post: Liv-Ellen.vangsnes@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 12

   Faste medarbeidere

Benestad, Håkon B. - Skribent

E-post:h.b.benestad@medisin.uio.no
   
Berg, Matilde Risopatron - Skribent
(Verdens helse)

E-post: m_risopatron@yahoo.es
   
Bleidvin, Ingebjørg - Skribent (Intervju)

E-post: bleidvin@online.no
   
Brodwall, Kristoffer - Skribent (Verdens helse)

E-post: kristoffer.myrstad.brodwall@helse-bergen.no
   
Homlong, Lisbeth - Skribent (Intervju)

E-post: lisbeth.homlong@medisin.uio.no
   
Hotvedt, Martin - Skribent (Intervju)

E-post: martin_hotvedt@hotmail.com
   
Kristiansen, Rita Gamlem - Illustratør

E-post: rita@houston911.no
   
Lunde, Charlotte - Skribent (Intervju)

E-post: charlottelunde@me.com
   
Reymert, Jannike - Skribent (Intervju)

E-post: jannike.reymert@ntebb.no
   
Schei, Edvin - Skribent (Intervju)

E-post: edvin.schei@isf.uib.no
   
Skovlund, Eva - Statistikker

E-post: eva.skovlund@medisin.uio.no
   
Swensen, Elisabeth - Skribent (Intervju)

E-post: elswense@online.no
   
Toverud, Kari - Illustratør

E-post: post@karitoverud.no
   
Viste, Kristin - Skribent (Intervju)

E-post: kristin.viste@gmail.com
   
Tveito, Marit - Skribent (Intervju) (Permisjon)

E-post: marit.tveito@diakonsyk.no