Åmotsbakken, Mattis Dahl

Kommunikasjonsrådgiver 
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, innlegg, foredrag, kronikker, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet). 

E-post: mattis.dahl.amotsbakken@legeforeningen.no
Telefon 99 33 54 34