Thier, Liv R.

Sentralbordoperatør/resepsjonist og saksbehandler Utdanningsfond III - ØKAD 
Oppdatering "Hvem gjør hva" Torget og Legeforeningen.
Betjening av Legeforeningens sentralbord, besøksregistrering, og møteromsbestilling osv
.
E-post:
liv.thier@legeforeningen.no
Telefon 92 89 69 14