Rutherford, Astrid

  Veilederkoordinator (20 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i samfunnsmedisin.

E-post: ruth.skolseg@legeforeningen.no
Telefon