Evjen, Nina

  Utdanningssjef/lege
Leder av enhet for utdanning - utvikling.

E-post: nina.evjen@legeforeningen.no
Telefon 92 25 42 56