Stilling ledig – sekretariatet

Eventuelle utlyste stillinger i sekretariatet

Den norske legeforening

Legeforeningen organiserer 97 % av de yrkesaktive legene i Norge. Vi arbeider med helsepolitikk, fagutvikling, forskning, utdanning og arbeidsvilkår som ramme for medisinsk fagutøvelse. I sekretariatet jobber det 160 medarbeidere. I avdeling for jus og arbeidsliv er det 30 ansatte, hvorav 24 er jurister. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke stilling hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller nasjonalitet.