Søkeresultat: Avtalespesialister

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

30 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Enighet om rammen for normaltariffoppgjøret 2017

Legeforeningen har oppnådd enighet med staten, KS og de regionale helseforetakene om veksten i rammen for den offentlige finansiering av fastleger og avtalespesialister.

Marit Hermansen gjenvalgt som president

Christer Mjåset er ny visepresident, i tillegg har sentralstyret fått en rekke nye medlemmer.

Oppstart av normaltarifforhandlingene

Legeforeningen og staten møttes for å starte normaltarifforhandlingene for 2017.

Enighet om rammen for normaltariffoppgjøret 2016

Legeforeningen har oppnådd enighet med staten, KS og de regionale helseforetakene om veksten i rammen for den offentlige finansiering av fastleger og avtalespesialister.

Ny rammeavtale for avtalepraksis

Tirsdag kveld kom de regionale helseforetakene og Legeforeningen til enighet om ny rammeavtale for avtalepraksis. Enigheten markerer sluttpunktet i en toårig prosess med gjennomgang av rammeverket for ordningen.

Oppstart av forhandlinger om rammeavtale for avtalepraksis

Torsdag 22. oktober startet forhandlinger om revidert rammeavtale for avtalepraksis. Forhandlingene skjer mellom Legeforeningen og de fire regionale helseforetakene samlet.

Ny veileder for næringsdrivende leger

Privatpraktiserende leger møter mange utfordringer i sin virksomhet som næringsdrivende. Legeforeningen har derfor utarbeidet en veileder til bruk ved oppstart og drift av privat legepraksis.

Enighet om rammen for normaltariffoppgjøret 2014

Legeforeningen har oppnådd enighet med staten, KS og de regionale helseforetakene om veksten i rammen for den offentlige finansiering av fastleger og avtalespesialister.

Legeforeningen oppfordrer til å besvare inntekts- og kostnadsundersøkelsen

IKU er verktøyet som benyttes for å dokumentere utviklingen i inntekter og utgifter i praksis. Det er derfor viktig med høy oppslutning, en lav svarprosent vil svekke mulighetene for å nå frem i normaltarifforhandlingene. Ny frist til å besvare undersøkelsen er satt til 15. september 2013.

Enighet om rammen for normaltariffoppgjøret 2013

Legeforeningen har oppnådd  enighet med staten om veksten i rammen for den offentlige finansiering av fastleger og avtalespesialister.

Økonomisk kortslutning om avtalepraksis

- Skal man sammenlikne produktiviteten hos avtalespesialist med sykehusene, må man begrense den til sykehusenes poliklinikker.

Opplæring i sykmeldingsarbeid: Egenerklæring må sendes elektronisk

En del leger sender egenerklæring om fullført opplæring i sykmeldingsarbeid som brevpost. Men egenerklæringen må sendes elektronisk til Nav.

Obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid

Som ledd i oppfølgingen av IA-avtalen, må leger som har rett til å sykmelde kunne dokumentere god kunnskap om sykmeldingsarbeid fra 1.1. 2013.

Ny rente i Lånefondet

Legeforeningens sentralstyre har vedtatt at den nye renten er 4,25 prosent.

Refusjon av reguleringspremie

Styret i Premiereguleringsfondet har vedtatt å refundere den årvisse kostnaden for leger som har hatt ansatte med medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Kvalitet i samhandlingens tid

Har vi mistet fokuset på kvalitet? Hvordan skal vi oppnå en helsetjeneste med kvalitet i alle ledd? Dette var spørsmål som ble diskutert da Helse Midt-Norge og Dnlfs Regionsutvalg Midt-Norge arrangerte helsepolitisk seminar denne uken.

Etterlengtet satsing på kvalitet og pasientsikkerhet

- Det er viktig og riktig at regjeringen varsler en offensiv tilnærming til pasientsikkerhet og kvalitet, som involverer ansatte og brukere, mener Legeforeningen.

Ny normaltariff 2012-2013

Partene har oppnådd enighet om nye takster og endringer i refusjonstakster. Legeforeningen har fått gjennomslag for en rekke nye takster i årets forhandlinger. Det var ingen egenandelsøkninger for 2012, og all økning på takster er derfor lagt på refusjonstakstene.

Normaltarifforhandlingene i havn

Forhandlingene om takstfordelingen for allmennlegene og avtalespesialistene er nå avsluttet.

Enighet om rammen for normaltariffoppgjøret

Staten og Legeforeningen er enige om den økonomiske rammen for årets normaltariffoppgjør. Rammen er på 4 prosent.

30 sider. Side 1 av 2

search

Emner

Fjern Avtalespesialister