Søkeresultat: Samfunnsmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

150 sider. Side 1 av 8

Rekkefølge:

Forskningsmetode og kunnskapshåndtering - Kurs H samfunnsmedisin - Oslo 2018

Samfunnsmedisinkurs i forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres på Soria Moria 12-15 mars 2018. Dette er Kurs H i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen.

Forskningsmetode og kunnskapshåndtering - Kurs H samfunnsmedisin - Oslo 2018

Samfunnsmedisinkurs i forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres på Soria Moria 12-15 mars 2018. Dette er Kurs H i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen.

Helserådet

Helserådet - nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid - har hatt økonomiske utfordringer og videre drift fremover er usikker. Flere organisasjoner ser på muligheter for et samarbeid for å sikre fortsatt utgivelse.

Administrasjon og ledelse - Kurs F samfunnsmedisin - Oslo 2018

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi ble gjennomført på Soria Moria 15-18 januar 2018. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet.

Administrasjon og ledelse - Kurs F samfunnsmedisin - Oslo 2018

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi arrangeres på Soria Moria 15-18 januar 2018. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet.

Sundvoldenseminaret 2017

Det tradisjonsrike samfunnsmedisinske seminaret arrangeres igjen på Sundvolden 29-30 november. Tema for årets seminar er psykiske lidelser som samfunnsutfordring. Les mer om seminaret og påmelding her.

Aktuelle seminarer og kurs

På denne nettsiden vil vi legge ut kortfattet informasjon om og lenke til aktuelle samfunnsmedisinske møter og kurs.

Global helse - Kurs I - Oslo 2017

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres i Oslo 21-24 november 2017. Dette er Kurs I innenfor det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Det er klart for påmelding.

Sundvoldenseminaret 2017

Det tradisjonsrike samfunnsmedisinske seminaret ble gjennomført på på Sundvolden hotel 29-30 november. Tema for årets seminar var psykiske lidelser som samfunnsutfordring. Her finner du informasjon om seminaret og presentasjoner fra forelesningene.

Global helse - Kurs I - Oslo 2017

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse ble gjennomført i Oslo 21-24 november 2017. Dette er Kurs I innenfor det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.

Helserett og saksbehandling - Kurs E - Stavanger 2017

Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling ble gjennomført i Stavanger 6-10 november 2017. Dette er kurs E i det obligatoriske utdanninsprogrammet i spesialistutdanningen. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.

Helserett og saksbehandling - Kurs E - Stavanger 2017

Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling arrangeres i Stavanger 6-10 november 2017. Dette er kurs E i det obligatoriske utdanninsprogrammet i spesialistutdanningen. Kursprogrammet er på plass og det er klart for påmelding.

Nidraoskongressen med introduksjonskurs i samfunnsmedisin - Kurs A 2017

Nidaroskongressen arrangeres i Trondheim i uke 42. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin inngår i kongressens kursprogram og gjennomføres 18-20 oktober 2017.

Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling - Kurs G - Bodø 2017

Nordland legeforening inviterer til kurs i Bodø 25-29 september. Kurset inngår i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin og er kurs G i det obligatoriske kursprogrammet.

Årsmøtekurs samfunnsmedisin - Trondheim 7-8 september 2017

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres i Trondheim 7-8 september 2017. Vi fortsetter tradisjonen med samfunnsmedisinsk kurs kombinert med årsmøtene i LSA og Norsam. Programmet for årets kurs inneholder flere spennende tema.

Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling - Kurs G - Bodø 2017

Nordland legeforening inviterer til kurs i Bodø 25-29 september. Kurset inngår i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin og er kurs G i det obligatoriske kursprogrammet.

Nidraoskongressen med introduksjonskurs i samfunnsmedisin (Kurs A)

Nidaroskongressen ble arrangeres i Trondheim i uke 42. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin var en del av kongressens kursprogram og ble gjennomført 18-20 oktober 2017. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B - Fevik 2017

Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Fevik i Aust-Agder 28-31 august 2017. Her finner du informasjon om kurset og påmelding.

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B - Fevik 2017

Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid ble gjennomført i Fevik i Aust-Agder 28-31 august 2017. Her finner du informasjon om kurset.

Årsmøtekurs samfunnsmedisin - Trondheim 7-8 september 2017

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres i Trondheim 7-8 september 2017. Vi fortsetter tradisjonen med samfunnsmedisinsk kurs kombinert med årsmøtene i LSA og Norsam. Programmet for årets kurs inneholder flere spennende tema.

150 sider. Side 1 av 8

search

Spesialiteter

Fjern Samfunnsmedisin