Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

4721 sider. Side 1 av 237

Rekkefølge:

Standpunkt om bruk av kunstig intelligens i radiologi

Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument om bruk av kunstig intelligens i radiologi.

Program nevrodagene 2019

Hold av uke 11 for faglig oppdatering og nettverking med dine kjekke kolleger! Velkommen til Ingeniørenes Hus i Oslo 11.-15. mars. 

Årsmøte Lillehammer 7.-9. februar 2019

Påmelding her 

Lenke for påmelding til styret, æresmedlemmer og andre som skal ha dekket kostnader.

Lenke for påmelding for utstillere

Det blir presentasjon av abstrakt etter lunsj torsdag 7. og fredag 8. Lørdag står NGFs interessegruppe for GI ultrasonografi for symposiet før lunsj. Program legges ut når det er klart.

  

Kurs i Medisinsk elektronikk, Oslo, 11-13/3 2019

Kurs i Medisinsk elektronikk er obligatorisk for utdanningen i KNF. Dette kurset holdes ikke hvert år så her er det viktig at utdanningskandidater i KNF melder seg på for å ikke få forsinkelser i utdannelsen. Neste kurs holdes i Oslo den 11-13/3 2019. Siste frist for påmelding er 1/12 2018.

HASTER: Stipend for deltakelse på AAD i Washington DC mars 2019?

Neste videoundervisning er 30/10 2018.

Tirsdag den 30/10 er det igjen videounderisning. Denne gang er temaet "Nevrofysiologisk diagnostikk og nevromodulerende behandling av smerte - i dag og i fremtiden" ved Martin Uglem.

Oppkobling som vanlig fra 1115, med møtestart kl 1130.

Vel møtt! 

Vintermøtet 2019: 14.-15. mars, Trondheim

Vintermøtet 2019 finner sted i Trondheim, Scandic Nidelven. Hold av datoen 14.-15. mars.

Program kommer.

Onkologisk forum 15.-16. nov 2018

Onkologisk forum finner sted på Scandic Flesland Airport 15 - 16 november!
Onsdag: Norwegian Myeloma Workshop (se vedlagt program)
Torsdag: Lymfom/Hematologi faggruppe (se vedlagt program)
Torsdag-Fredag: Plenary-program (se vedlagt program og link)

  

Uke 42: Hyperviskositetssyndromer

Hyperviskositetssyndromer har få spesifikke symptomer og kan lett oversees. Der er også vanskelig å vite om pasienter med høyt antall sirkulerende leukocytter eller høye immunglobulinnivåer trenger målrettet behandling. Her er en grundig oversiktsartikkel.
 

Faglig møte i rettspsykiatri 22.11.2018

Utvalg for rettspsykiatri i Norsk psykiatrisk forening inviterer til nytt faglig kveldsmøte torsdag 22.11.2018.

Invitasjon til Lunsjsymposium før NFDVs høstsymposium 1.11.2018

Nyvinning innen migrenebehandling

Nå finnes biologisk antistoffbehandling også mot migrene. 

Bergenkonferansen 2018 - oppdatert program

Velkommen til Bergenkonferansen 18.-19. oktober 2018.

Oppdatert kongresskalender

Kongresskalenderen slik du finner den i neste Hjerteforum. Det kommer stadig oppdateringer på kongresskalenderen.  Se her.

Idrettsmedisinsk høstkongress i Bergen 9.-11. november 2019

Nå nærmer det seg årets høydepunkt innen idrettsmedisin, og vi håper du er en av de mange som kommer!

 

Voksentopp-seminaret/NFAIs høstmøte 22.-23. november 2018, OUS, Oslo

Program og påmelding til NFDVs høstsymposium 2018

Med godteri på reagensglass

Ledd i  universitetenes forskningformidling er de årlige forskningsdagene i september, med info-torg over to dager (i år 21.-22.september) i mange byer. Forskningsgruppa "Liquid biopsies" i lungekreft ved NTNU deltok på en egen Forskernatt for ungdom i videregående, med perlekjeder som DNA-imitasjoner og mulighet til bl.a. å prøve bronkoskopi. Godteri på reagensglass (med fakta om kreft på etikettene) bidro også til godt besøk, forteller patologen Sissel Gyrid Fleim Wahl fra St.Olavs.

ECCO 2019 København – registrering åpen

Endelig frist for søknad om stipendmidler er nå fastsatt til 20.10.2018

4721 sider. Side 1 av 237