Nyheter fra foreningsleddene

search

Periode

  • År: Måned:

4503 sider. Side 1 av 226

Rekkefølge:

Uke 16: Litt trøtt på (av) jobben?

NFAs årsmøte 26. april på Allmennmedisinsk våruke

Allmennmedisinsk våruke er i gang på Quality hotel Tønsberg. NFA avholder sitt årsmøte for 2018 torsdag 26. april. Se sakspapirene til årsmøtet her.

Kurs om avtalepraksis i hudsykdommer 12.10.2018

Early bird 15.juni til SCR Helsinki 5.-8.sept 2018

Helsinki ønsker 5.-8.september 2018 velkommen til den 37. SCR kongressen. Se hjemmesiden deres for oppdatert informasjon: scr2018.fi. 

Det starter med et presymposium på ettermiddagen onsdag 5.sept, der det fokuseres på utfordringer ved systemisk sklerose i klinisk praksis og kapillaroskopi. Det vil også bli presentert kasusistikker fra Danmark, Sverige, Norge og Island. 

Nukleærmedisinsk kurs del 1

Det arrangeres obligatorisk kurs for nukleærmedisinske LIS i strålefysikk, strålebiologi og strålevern. 

Hjernerådet

Månedsbrev fra hjernerådet

NBUPFs Hederspris til Sissel Øritsland

Neste Barneombud kan bli en BUP-er

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin - Asker 2018

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres i Asker 6-7 juni 2018. Her finner du informasjon om kurset, og det er nå klart for påmelding.

Victoria Young ble NFAR´s første prisvinner

NFAR har besluttet å dele ut en årlig pris for beste artikkel. Prisen for 2016 ble vunnet av Victoria Young for artikkelen: Radiology response in the emergency department during a mass casualty incident: a retrospective study of the two terrorist attacks on 22 July 2011 in Norway. (Lenke til artikkel)

Malignt melanom - disputas i Bergen

Mutasjoner i genene for telomerase-promoter og i BRAF er hyppig i melanomer. Emilia S Hugdahl har  blant annet undersøkt sammenhengen mellom slike mutasjoner og ekspresjon av proteinene og vist at mengden uttrykt protein har større tyngde som prognostisk markør. Disputas finner sted fredag 20.april, i Bergen.

Uke 15: AL-amyloidose

En debut denne uken. For første gang figurerer det svenske Läkartidningen med ukens artikkel på vår hjemmeside. Et interessant tema, der de snakker om kombinasjonen av hjerte- og autolog stamcelletransplantasjon for AL-amyloidose. Noe vi også har utført ved OUS; én gang...

AL-amyloidose - Livreddende behandling

Vårmøtet 2018 i Oslo

24.-26. mai. Meld dere på!

Nettundervisning-infeksjonsmedisin 19.04.18

Presentasjonen Nettundervisning Infeksjonsmedisin er publisert på nettsiden  Nettundervisningen Infeksjonsmedisin 

EAU sitt Årlege Blærecancermøte

EAU inviterer til sitt årlege fagmøte om blærekreft.

Uke 14: Molekylær MRD ved AML

BACKGROUND

Patients with acute myeloid leukemia (AML) often reach complete remission, but relapse rates remain high. Next-generation sequencing enables the detection of molecular minimal residual disease in virtually every patient, but its clinical value for the prediction of relapse has yet to be established.

Molecular Minimal Residual Disease  in Acute Myeloid Leukemia - NEJM 

Romanvisning årsmøte og fagdag 16-17/4 2018

Her er oversikt over hvor de forskjellige seansene skal foregå under årsmøtet og fagdagen for NFKNF 2018 på Rikshospitalet.

Høstmøtet 2018

Grand 25. - 27. oktober 2018

NSMBs "Gjør kloke valg!" -anbefalinger

I forbindelse med Legeforeningens kampanje "Choosing wisely" - "Gjør kloke valg!" - ble det nedsatt en arbeidsgruppe av NSMB som skulle komme med forslag til anbefalinger fra fagfeltet medisinsk biokjemi.

"Årets laboratorium" til Radiumhospitalet

Den nordiske Sakura-prisen for  årets laboratorium 2017 gikk i til patologiavdelingen ved OUS-Radiumhospitalet, for deres arbeid med å bedre prøveflyt og effektivitet. At svartidene synker er et gledelig resultat.

4503 sider. Side 1 av 226