Innkalling til årsmøte for Norsk psykiatrisk forening

Årsmøte for Norsk psykiatrisk forening avholdes onsdag14.3.2018, kl 12:15-15:00 ved Radisson Blu Royal Hotel, Bergen.

Innkalling til årsmøte for Norsk psykiatrisk forening

Mer om emnene