Undersøkelse om fastlegers tidsbruk

NFA oppfordrer alle fastleger til å besvare undersøkelsen om fastlegers tidsbruk. Fastleger som ikke har mottatt invitasjon til å delta i undersøkelsen, må henvende seg til Norsk kompetansesenter for legevaktsmedisin (Nklm) v/ tone.morken@uni.no. Nklm vil sende ut en lenke med undersøkelsen til de fastlegene som ikke har fått invitasjon, i bolker. Derfor vil det kunne ta inntil 2 døgn fra henvendelse er mottatt, til invitasjonen ligger i fastlegens avtalte innboks for e-post.  

Fastlegene kan begynne på undersøkelsen hvilken ukedag de vil, men er de først påbegynt må det registreres 7 dager fortløpende. Undersøkelsen avsluttes 22. januar.

Undersøkelse om fastlegers tidsbruk

Mer om emnene