Veiledningshåndbok for allmennmedisin

I fagene allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin er det obligatorisk å gjennomføre veiledningsgruppe for å bli spesialist. Veiledningsgruppene går over to år i allmenn- og arbeidsmedisin, tre år i samfunnsmedisin.