MainTeaser

Internasjonalt

Legeforeningen ser det også som viktig å markere seg internasjonalt i saker av betydning for våre medlemmer. Legeforeningen er representert i flere internasjonale organisasjoner.

World Medical Association (WMA) er en internasjonal og uavhengig sammenslutning av legeforeninger, og representerer således leger over hele verden. WMA arbeider med legeetiske og forskningsetiske spørsmål.

Comité Permanent des Médecins Européens (CPME) ble dannet i 1959 av legeforeningene i de seks landene i EEC. Den norske legeforeningen ble først observatør og med EØS-avtalen fullt medlem fra 1994.

European Union of Medical Specialists (UEMS) er en paraplyorganisasjon for de fagmedisinske foreningene som arbeider med fagutvikling og harmonisering av spesialistutdanningen på europeisk nivå.

En samlet oversikt over Legeforeningens internasjonale virksomhet.