Veiledningsgrupper

I fagene allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin er det obligatorisk å gjennomføre veiledningsgruppe for å bli spesialist. Veiledningsgruppene går over to år i allmenn- og arbeidsmedisin, tre år i samfunnsmedisin.

Denne nettsiden inneholder informasjon for veiledere i spesialistutdanningen i allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin. Den vedlikeholdes av veilederkoordinatorene.

Gjennomført veiledningsgruppe er obligatorisk for spesialistgodkjenning i allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin.