Storebrand

Forsikringstjenester til medlemmene

Pris sjekker du enkelt på nett
Les mer om medlemsfordelene på Akademikerens side hos Storebrand.

Du kan alternativt kontakte Forsikringskontoret på
tlf. 67 51 93 03 om du ønsker å snakke med en rådgiver.

Mer om emnene

VG testet mot slutten av 2015 forskjeller blant forsikringsselskaper og konkluderte med at det er mye å spare på å bytte forsikringsselskap, og da spesielt til Storebrand. For to av tre familier kommer Storebrand best ut. Og Akademikeravtalen med Storebrand gir våre medlemmer den laveste prisen.