Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for våren 2018 med søknadsfrist 15. mars.

Knut Eirik Ringheim Eliassen ved Institutt for helse og samfunn i Oslo   forsvarte sin avhandling for graden ph.d.: «Tick-borne Lyme borreliosis – incidence, antibiotic treatment and subjective health complaints of erythema migrans patients in Norwegian general practice».

Kristian Jansen disputerte fredag 3. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “End of life care in nursing homes - Palliative drug prescribing and doctors’ existential vulnerability.”

Forskningsrådet har innvilget midler til søknad fra de allmennmedisinske forskningsmiljøene i Norge om å bygge opp forskningsnettverk. Forskningsnettverk er en infrastruktur som skal gjøre det mulig å gjennomføre større forskningsprosjekter i samarbeid mellom mange fastlegepraksiser.  Planene har vært støttet av Norsk forening for allmennmedisin. Professor Guri Rørtveit , Bergen,  har i et debattinnlegg i Dagbladet omtalt denne viktige saken.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Kort om AMFF

Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser.
Tildelinger fra fondet skjer to ganger årlig, vår og høst. Fondet støtter ph.d. prosjekter. Søknadsfristen for neste tildeling av midler er 15.9.2017.

 
Ph.d. grader finansiert av fondet

Vitenskapelige artikler

Allmennmedisinske forskningsinstitusjoner i Norge

Aktuelle alternative finansieringskilder