Stein Nilsen, fastlege i Bergen, forsvarte sin ph.d. ved UiB 12. april. Han har beskrevet hvordan  såvel forholdet til pasienten, legens egne følelser og hensynet til en riktig fordeling av helse- og velferdsgoder påvirker allmennlegens portvaktsoppgave.  Allmennlegenes evne til å løse portvaktoppdraget kan  styrkes gjennom bedre kompetanse i klinisk kommunikasjon, en tryggere fagetisk forankring og et tydelig overordnet politisk mandat til å utøve portvaktoppdraget.

Gunhild Alvik Nyborg ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo forsvarte sin avhandling for graden ph.d.: «Inappropriate Medication Use in the Elderly – A Modern Epidemic» fredag 19. januar 2018.

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for våren 2018 med søknadsfrist 15. mars.

Knut Eirik Ringheim Eliassen ved Institutt for helse og samfunn i Oslo   forsvarte sin avhandling for graden ph.d.: «Tick-borne Lyme borreliosis – incidence, antibiotic treatment and subjective health complaints of erythema migrans patients in Norwegian general practice».

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Nyheter fra allmennmedisinsk forskningsfond om AMFF støttede forskningsprosjekter.

 

Kort om AMFF

Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser.
Tildelinger fra fondet skjer to ganger årlig, vår og høst. Fondet støtter ph.d. prosjekter. Søknadsfristen for neste tildeling av midler er 15.9.2017.

 
Ph.d. grader finansiert av fondet

Vitenskapelige artikler

Allmennmedisinske forskningsinstitusjoner i Norge

Aktuelle alternative finansieringskilder