MainTeaser

Etterutdanning

Legeforeningens registrering av etterutdanning for ferdigutdannede spesialister.

Allmennmedisin er den eneste tidsbegrensede medisinske spesialiteten i Norge med klare regler for strukturert etterutdanning.

Ved årets slutt evalueres oppsatt plan, og ny plan settes opp for kommende år. Bruk av LEIF vil gi deg kontinuerlig oversikt over din etterutdanning, og vil kunne gi arbeidsgiver oversikt over den samlede kompetansen i avdelingen.

LEIF er et elektronisk registreringssystem for legespesialister. Sammen med leder/kollega kan du planlegge etterutdanningsaktiviteter for ett år ad gangen. leif.legeforeningen.no

Medlemmer kan gå inn via pålogging øverst på siden, velge "Favoritter" og "Nettkurs".