Kurs F: Administrasjon og ledelse

Obligatorisk kurs i samfunnsmedisin

Nettiside med informasjon og påmelding legges ut i første halvdel av november 2017

Informasjon

  • Hvor: Soria Moria, Oslo
  • Dato: 15.01.- 18.01.2018.