Kalender: Buskerud legeforening

1 aktivitet. Side 1 av 1

Rekkefølge:

    Vi vil belyse problematikk rundt klager på leger i media. Vi er spesielt opptatt hvordan dette påvirker oss. Hvordan skal vi møte disse utfordringene når taushetsplikten holder oss tilbake i fortiden mens alle andre får stadig flere plattformer å utfolde seg på?

1 aktivitet. Side 1 av 1

search

Foreningsledd

Fjern Buskerud legeforening