Kalender

44 aktiviteter. Side 1 av 5

Rekkefølge:

    Vi vil belyse problematikk rundt klager på leger i media. Vi er spesielt opptatt hvordan dette påvirker oss. Hvordan skal vi møte disse utfordringene når taushetsplikten holder oss tilbake i fortiden mens alle andre får stadig flere plattformer å utfolde seg på?

    Abstraktfrist 15.11. Program følger. Påmelding her: https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gastroenterologisk-forening/Arsmoter/Arsmote-Lillehammer-0802-100218/

    Obligatorisk kurs i samfunnsmedisin

    ISUOG sertifisert kurs innen gynekologisk ultralyd, anbefales.

44 aktiviteter. Side 1 av 5