Forhandlingsutvalgene

Forhandlingsutvalgene oppnevnes for to år av gangen og følger sentralstyrets funksjonsperiode. Utvalgene består av tillitsvalgte fra relevante yrkesforeninger og ledes av Legeforeningens president.

Les også