Erstatning for pasientskade

Mange områder av helsetjenesten innebærer risiko for pasientskade. Ved slik skade har pasienten eller pårørende i mange tilfeller et legitimt ønske om erstatning.

Her gis det en oversikt over de viktigste erstatnings- og kompensasjonsordningene i forbindelse med pasientskade.