Rett til å rekvirere reseptbelagte legemidler

Bare leger og tannleger er gitt lovfestet rett til å rekvirere reseptbelagte legemidler.

De forvalter gjennom dette både pasientens interesser og store offentlige ressurser. Dette innebærer stor tillitt, og det er gjort ut fra den forutsetning at de rekvirerer legemidler med nødvendig faglig integritet og kompetanse.

Mer om emnene