Autorisasjon og lisens

”Lege” er en beskyttet tittel, og for å kunne bruke denne og arbeide som lege i Norge må man ha norsk autorisasjon eller lisens.

Hovedformålet med dette er å sikre at den som utøver legevirksomhet har de nødvendige kvalifikasjonene. Dette er en viktig forutsetning for å skape tillit og ivareta pasientenes sikkerhet. Her kan du lese mer om hvordan autorisasjon og lisenskrav er regulert i lovgivningen. 

Mer om emnene