Retten til å virke som lege

For å virke som lege krever norsk lov at må man ha autorisasjon eller lisens. Her finner du informasjon om de rettigheter og begrensninger som gjelder for utøvelsen av legeyrket.

Mer om emnene