Medieomtale av en konkret sak eller en leges virksomhet

Emner på helseområdet er vanligvis godt stoff i massemediene. Leger må være forberedt på at offentlighetens søkelys kan bli rettet mot legens virksomhet så vel som mot legen selv.

Det er alltid vanskelig å spekulere i hvorvidt media vil omtale en konkret sak, men saker der kjente personer er involvert, der sakens karakter er særlig spektakulær, problemstillingen spesielt dagsaktuell eller store pengesummer er involvert, kan forventes å bli omtalt.