Legens habilitet og uavhengighet

Legers rolle som forvalter av medisinsk kunnskap forutsetter habilitet og uavhengighet. Pasienten må vite at legen ikke opptrer av hensyn til egen vinning.

Norsk lov stiller krav om dette i ulike sammenhenger, for eksempel når legen forvalter samfunnsgoder, møter for domstolene, mottar gaver fra pasienter og er i kontakt med legemiddelindustrien.

Mer om emnene