Lege og pasient

Pasientmøtet er kjernen i legens virksomhet. Myndighetene har i økende grad regulert legens plikter som helsepersonell. Her finner du artikler om pasientens rettigheter og legens plikter.

Mer om emnene