Vaktfritak

Tariffavtalene gir i noen tilfeller rett til vaktfritak.

  • Vaktfritak gravide

    Om vaktfritak for gravide.

  • Vaktfritak overordnet lege

    Rett til vaktfritak for overordnet sykehuslege følger av overenskomst. Vaktfritak kan få konsekvenser for lønnen og pensjonen til legen. I tillegg kan vaktfritak påvirke ukentlig arbeidstid.

Mer om emnene