Turnuslegers rett til bolig, fravær uten resttjeneste, m.m.

Turnusleger er en viktig ressurs for sykehus og kommuner. Det er derfor viktig at deres boligforhold er tilfredsstillende.

Lov- og avtaleverk

Folketrygdloven

Forskrift om turnustjenesten §19

Helseforetakene - Spekter A2 § 8.3.2

Virke Sentral særavtale, § 8.3.2

KS Sentral forbundsvis særavtale §§ 11.6-11.9