Når du er gravid

Alle arbeidstakere, også gravide, har rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Lover:

Avtaleverk:

Spekter

Virke

KS

Staten

Oslo kommune

Les også