Omstillinger

Endring og omstilling er hverdagssituasjonen i norske sykehus. Legeforeningen har utarbeidet en veileder for omstillinger i sykehus som har som mål å øke kunnskapen om omstillingsarbeid og gi tillitsvalgte og medlemmer et bedre grunnlag for å oppnå innflytelse i omstillingsarbeid.

Det er viktig at målet med omstillingen er klart og forståelig for arbeidsgiver og for de berørte legene. Vi vet at deltakelse gir innflytelse og at grunnlaget for deltakelse ofte er trygghet om egen rolle og om hvordan den enkelte kan delta. I veilederen er viktige krav til omstillingsarbeid trukket ut fra avtaler og lovgivning og sammenstilt slik at det gjøres lettere tilgjengelig for tillitsvalgte og medlemmer. Det gis også råd om hvordan den enkelte skal forholde seg i ulike situasjoner for å oppnå innflytelse i dialog med arbeidsgiver.

Omstillingsveilederen kan hentes fra lenken til høyre på siden.