Arbeidstid for sykehusleger

Her finner du informasjon om hvilke arbeidstidsordninger som gjelder for sykehusleger, blant annet vernebestemmelsene.

Arbeidsmiljøloven er en vernelov for arbeidstakere, men åpner for at partene i tariffavtaler kan avtale andre arbeidstidsordninger. Det har Legeforeningen gjort for sykehusleger.

Aktuelle lenker:

Lov:

Avtaleverk:

Les også

Mer om emnene