TeaserImage

Ressurssenter Villa Sana på Modum bad har tilbud for leger som sliter, sier Karin Isaksson Rø, Legeforskningsinstituttet, Oslo.

TeaserImage

- Vi krever umiddelbar handling. Det er ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen. Legeforeningens landsstyre samlet seg i dag bak en egen resolusjon for en fastlegeordning i krise.

TeaserImage

Her får du oversikten over de gode tilbudene og avtalene du får som medlem i Legeforeningen.

TeaserImage

Befolkningen er bekymret for økt todeling av helsetjenesten og etterlyser en investeringsplan.

Viktig informasjon om ny normaltariff

Viktig informasjon om ny normaltariff

Staten har fastsatt endringer i fastlegenes og avtalespesialistenes normaltariff som trer i kraft 1. juli.

Les mer...

Går sammen med pasientene om kloke helsevalg

Går sammen med pasientene om kloke helsevalg

- Blant 1528 leger som har svart på Legeforeningens undersøkelse, mener 90 prosent at overbehandling er et problem i norsk helsevesen.  

Les mer...

Lansering av Gjør kloke valg

Lansering av Gjør kloke valg

Legeforeningen lanserer Gjør kloke valg torsdag 13. september på Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo. Møtet er åpent for alle.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Annonser

Fra presidenten

To nye år

teaserimage

Jeg har ledet Legeforeningen i tre år. Vi har oppnådd historiske seire og landet viktige avtaler – ikke bare for leger, men for alle arbeidstakere. Jobben er ikke ferdig; jeg har mer jeg vil utrette.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse